Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUẬN

cấu kiện trong bộ xà của vì kèo nhà dân gian vùng trung du Bắc Bộ, liên kết cột con với cột góc (cột xó) ở gian chái (gian phụ).

Tìm được 574 bản ghi

THUẬN

cấu kiện trong bộ xà của vì kèo nhà dân gian vùng trung du Bắc Bộ, liên kết cột con với cột góc (cột xó) ở gian chái (gian phụ).

THỦ PHỦ

đô thị có vai trò quan trọng nhất trong một vùng (có ý nghĩa hành chính và kinh tế xã hội cao nhất hoặc có quy mô lớn nhất).

THỦ PHÁP

cách thức, giải pháp xử lí một vấn đề về nghệ thuật hoặc kĩ thuật.

THU LÔI

x. Cột thu lôi.

THỦ ĐÔ

 

thành phố đứng hàng đầu của một quốc gia, trung tâm của đất nước về chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học - kĩ thuật. Nơi làm việc của chính phủ và các cơ quan trung ương. Ở nhiều nước, TĐ được coi là đơn vị hành chính có chế độ quản lí đặc biệt.

 

THÔNG THUỶ

kích thước không gian trong lòng một căn phòng hay một bộ phận nào đó, giống như kích thước gabarit.

THÔNG TẦNG

giải pháp tổ chức không gian trong nhà có sự liên kết về không gian giữa các phòng ở hai tầng nối tiếp nhau.

THÔNG PHÒNG

giải pháp tổ chức mặt bằng nhà trong đó có sự liên kết về không gian giữa các phòng.

THỐNG NHẤT HÓA

tạo ra sự thống nhất cho những yếu tố, những vấn đề có liên quan; vd. TNH cấu kiện một công trình.

THÔNG GIÓ

điều tiết sự trao đổi không khí trong các phòng ở, làm việc, phân xưởng sản xuất, hầm mỏ... nhằm bảo đảm vệ sinh và cải thiện điều kiện vi khí hậu, đảm bảo sức khoẻ cho dân cư và người lao động, đáp ứng các yêu cầu của quá trình sản xuất, bảo trì thiết bị và kết cấu nhà, bảo quản vật liệu và sản phẩm, vv. TG cục bộ: TG cho một khu vực nhỏ trong phân xưởng có không khí bị nhiễm bẩn. TG nhân tạo: dùng các biện pháp nhân tạo để điều tiết sự trao đổi không khí như quạt gió, ống hút, máy điều hoà. TG tự nhiên: dựa vào sự chuyển động tự nhiên của không khí do gió, do đối lưu để điều tiết không khí trong phòng hay trong mỏ. Ở các mỏ lộ thiên, khi cần thiết cũng phải TG mỏ.