Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỐC HOẢ THUẬT

chế phẩm của chất nổ, gồm loại thuốc phóng có khói (thuốc đen) hỗn hợp một vài chất khác dùng để bắn đạn đá, đầu đạn, tên có mồi lửa vào thành quách, sinh lực đối phương, phát cháy. Xt. Thuốc phóng.

Tìm được 1789 bản ghi

THUỐC HOẢ THUẬT

chế phẩm của chất nổ, gồm loại thuốc phóng có khói (thuốc đen) hỗn hợp một vài chất khác dùng để bắn đạn đá, đầu đạn, tên có mồi lửa vào thành quách, sinh lực đối phương, phát cháy. Xt. Thuốc phóng.

THÙNG NỔ SÂU

x. Bom chìm.

THUẬT PHÓNG

bộ môn khoa học nghiên cứu sự chuyển động của đạn, tên lửa không điều khiển, bom… khi bắn (phóng, ném). Các phần chính: TP trong (nội phao) và TP ngoài (ngoại phao). Ngoài ra còn phân biệt: TP thực nghiệm đạn, tên lửa, bom… chuyển động; TP đặc biệt (dưới nước, TP hàng không, TP sát thương, chuyển động của đạn trong lòng mục tiêu…). Là cơ sở để thiết kế vũ khí, lập bảng bắn, cơ sở của lí thuyết bắn, nghiên cứu quy luật chuyển động của các vật thể khi không có lực mômen điều khiển tác động (một số khí cụ bay vũ trụ, mảnh đạn…). TP ra đời từ thế kỉ 16 với các công trình "Khoa học mới" (1537) của nhà khoa học Italia Tactalia (N. Tartaglia), "Các vấn đề và phát minh bắn pháo" (1546). Những nhà khoa học có công phát triển TP là: Galilê (G. Galilée), Toricheli (E. Torricelli), Niutơn (I. Newton), Becnuli (Bernoulli), Huyghen (C. Huygens), Đrôzơđôp (Drozdov), Pugachôp (V. S. Pugachёv), Slukhôtxki (Slukhockij), vv. Ở Việt Nam, người đầu tiên ứng dụng lí thuyết TP để tính toán thiết kế súng bazôka (1946) là giáo sư Trần Đại Nghĩa, sau đó được ứng dụng để cải tiến một số vũ khí và tính toán, lập bảng bắn cho một số loại vũ khí.

THUẪN

phương tiện phòng hộ cá nhân cầm tay một đầu, hình thon dần, như nửa hình thoi hay nửa hình bầu dục, dùng để che đỡ chống lại tên, gươm, giáo, mâu trong chiến đấu thời cổ đại.

 

THỦ TRƯỞNG

người đứng đầu (chỉ huy hay quản lí) đơn vị quân đội hay cơ quan hành chính; chức danh do TT cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp bổ nhiệm; chịu trách nhiệm quản lí nhà nước về lĩnh vực, ngành mình được phân định thẩm quyền phụ trách. TT cơ quan hành chính có quyền ban hành hoặc kiểm tra việc thi hành các văn bản pháp quy theo luật định, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở các tổ chức trực thuộc, các địa phương và cơ sở thuộc hệ thống ngành quản lí.

TT cơ quan hành chính chịu sự giám sát của cán bộ, công chức trong cơ quan và chịu sự quản lí, lãnh đạo của cấp trên. TT cơ quan hành chính ở các ngành, các cấp phải thường xuyên giám sát, kiểm tra, theo dõi hoạt động và đánh giá kết quả công tác của cán bộ, công chức dưới quyền; kịp thời biểu dương khen thưởng những cán bộ, công chức thực thi tốt nhiệm vụ được giao; uốn nắn và xử lí nghiêm minh những người gây phiền hà, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm trong khi giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

Trong lực lượng vũ trang, thường được dùng khi xưng hô, chỉ người có cấp bậc quân hàm, chức vụ cao hơn đối với người đang nói (viết).

THỦ PHÁO

lượng nổ nhỏ ném tay dùng trong đánh gần, có hoặc không có vỏ kim loại mỏng, tác động chủ yếu bằng thuốc nổ. TP chế sẵn chứa 0,1 - 0,3 kg thuốc nổ, có vỏ bọc kim loại mỏng, có cơ cấu gây nổ và giữ chậm tương tự như lựu đạn. Trong đánh gần, có thể tự làm TP bằng cách tăng thêm thuốc nổ bó chặt quanh một quả lựu đạn.

THỜI KÌ ĐẦU CHIẾN TRANH

khoảng thời gian từ khi bắt đầu chiến tranh cho đến khi thực hiện được mục đích và nhiệm vụ chiến lược trước mắt bằng các tập đoàn lực lượng đã triển khai trước chiến tranh. Trong TKĐCT, cùng với các hoạt động tác chiến, còn tiến hành các biện pháp chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến, huy động mọi tiềm lực cho chiến tranh, động viên và triển khai chiến lược các lực lượng vũ trang, tiến hành các hoạt động ngoại giao, chuyển các lực lượng dự bị thành các đơn vị chiến đấu.Theo kinh nghiệm chiến tranh, TKĐCT có thể kéo dài mấy tháng hoặc mấy tuần. Trong điều kiện hiện nay, TKĐCT càng ngắn hơn. TKĐCT có ý nghĩa rất lớn đến tiến trình chiến tranh.

THỜI KÌ CHIẾN TRANH

khoảng thời gian chiến tranh được dự tính phân chia theo những tiêu chí nào đó của ý định hoặc kế hoạch tác chiến của một trong hai bên tham chiến vạch ra. TKCT được đánh dấu bằng sự khởi đầu và kết thúc của ý định hoặc kế hoạch tác chiến đó. TKCT có thể trùng hợp với giai đoạn chiến tranh.

THỜI CƠ TÁC CHIẾN

thời điểm có những điều kiện, nhân tố có lợi cho một trong hai bên đối địch để thực hiện một nhiệm vụ nào đó như: thời cơ bắt đầu trận chiến đấu (chiến dịch), thời cơ nổ súng, thời cơ đưa thê đội 2 hoặc đội dự bị vào tác chiến, thời cơ rút lui, vv. Thời cơ có thể do mình chủ động tạo ra hoặc do nắm bắt được sai lầm, sơ hở, rối loạn, phân tán... của đối phương. Tạo thời cơ và lợi dụng thời cơ là một nhân tố quan trọng để giành thắng lợi.

THỜI CHIẾN

thời kì mà một nước đang trong tình trạng chiến tranh với nước khác. TC bắt đầu từ khi tuyên bố tình trạng chiến tranh (hay từ khi bắt đầu xung đột vũ trang) và kết thúc vào khi tuyên bố hoặc thực sự chấm dứt xung đột vũ trang. Trong TC, mọi mặt của đời sống xã hội và việc quản lí đất nước phải theo những luật lệ đặc biệt.