Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HƯƠNG PHÚ

huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, thành lập từ 3.1977, do nhập huyện Hương Thuỷ với Phú Vang. Từ 29.9.1990, tách ra thành 2 huyện cũ.

X. Hương Thuỷ; Phú Vang.