Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HƯƠNG ĐIỀN

huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, thành lập từ 3.1977, do nhập các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà. Từ 29.9.1990, tách ra thành 3 huyện như cũ. X. Hương Trà,; Phong Điền; Quảng Điền.