Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HƯNG NHÂN

huyện cũ, năm 1968 nhập với Duyên Hà thành huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. X. Hưng Hà.