Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HỒNG LĨNH

dãy núi ở giữa hai huyện Can LộcNghi Xuân (thuộc Hà Tĩnh), hình thế hùng vĩ, rất đẹp. Tương truyền có 99 ngọn, nhiều danh thắng. Ngọn Sư Tử có thác đào núi thành vực, có cầu đá Tiên tắm. Ngọn Hương Tích cao nhất (678 m), mây phủ tầng tầng, có thành đá, 99 đài đá, am đá. Chùa Hương Tích dựng trên núi từ đời Trần, có suối róc rách, thông trúc um tùm. Tương truyền, Phật Quan Âm ngày xưa đến tu ở đấy. Nguyễn Thiếp vịnh thơ, khen núi là "đệ nhất phong cảnh". Quê hương của nhiều danh sĩ, đại thần thế kỉ 18, 19 như Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ.