Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HÒN GAI

thị xã tỉnh lị tỉnh Quảng Ninh. Từ 27.12.1993, trở thành thành phố Hạ Long. X. Hạ Long (thành phố).