Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HÒN DẤU

đảo ở cách Đồ Sơn 1 km. Cấu tạo đá cát kết. Diện tích khoảng 12,5 km2. Trên đảo có đèn biển và cột mốc thuỷ chuẩn để đánh dấu độ cao số 0 của mực nước biển.