Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 2 bản ghi

HOÀNG LONG

đoạn sông từ Nho Quan (Ninh Bình) đến Sông Đáy, dài 29 km, chảy qua Gián Khẩu. Là đường thuỷ quan trọng nối liền vùng Nho Quan, Rịa với Sông Đáy. Chảy qua vùng Kênh Gà, có suối nước khoáng nổi tiếng.

HOÀNG LONG

huyện thuộc tỉnh Ninh Bình. Từ 23.11.1993, trở lại tên cũ là huyện Nho Quan (x. Nho Quan).