Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HOÀI ÂN

huyện trung du ở giữa tỉnh Bình Định. Diện tích 744,1 km2. Gồm 1 thị trấn (Tăng Bạt Hổ, huyện lị). 12 xã (Ân Đức, Ân Hảo, Ân Sơn, Ân Tín, Ân Thạnh, Ân Phong, Boc Tới (Bok Tới), Dac Mang (Dac Mang), Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Tường, Ân Mỹ). Dân số 91.100 (1999), gồm các dân tộc: Kinh, Ba Na, Hrê. Địa hình đồi núi lượn sóng, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam; các sông Kim Sơn, An Lão chảy qua. Rừng nhiều gỗ hương, gỗ chò, dầu rái, sa nhân, thảo quả, mây, nhưng có nơi rừng bị phá chỉ còn là truông hoang.

Trồng dâu tằm, lạc, mía; nuôi nhiều bò; khai thác gỗ và lâm sản. Trục giao thông chính đường 20B. Truông Mây dài 3 km với sự tích chàng Lia. Từ 1890, là châu Hoài Ân; năm 1899, đổi thành huyện của tỉnh Bình Định rồi của tỉnh Nghĩa Bình (1976 - 89). Năm 1981, tách phần bắc ra lập huyện An Lão. Từ 1989, là huyện của tỉnh Bình Định.