Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HIỆP HOÀ

huyện trung du ở phía tây tỉnh Bắc Giang. Diện tích 201,1 km2. Gồm 1 thị trấn (Thắng, huyện lị), 25 xã (Đồng Tân, Thanh Vân, Hoàng Lương, Hoàng Vân, Hoàng An, Hoàng Thanh, Thái Sơn, Hoà Sơn, Đức Thắng, Ngọc Sơn, Quang Minh, Hùng Sơn, Lương Phong, Đại Thành, Thường Thắng, Hợp Thịnh, Mai Trung, Danh Thắng, Đoan Bái, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Đình, Châu Minh). Dân số 205.300 (1999). Địa hình chủ yếu là đồng bằng có đồi thoải lượn sóng, nghiêng từ tây bắc xuống đông nam. Sông Cầu chảy qua. Trồng lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, đậu tương, dâu tằm. Tên gọi có từ thời Lê Quang Thuận (1460 - 69). Trước đó có tên Phật Thệ, Thiệu Thệ. Từ 1963, là huyện của tỉnh Hà Bắc. Từ 11. 1996, trở lại tỉnh Bắc Giang.