Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HẬU LỘC

huyện ven biển ở phía đông bắc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 141,5 km2. Gồm 1 thị trấn (Hậu Lộc huyện lị), 26 xã (Đồng Lộc, Đại Lộc, Triệu Lộc, Châu Lộc, Tiến Lộc, Lộc Sơn, Cầu Lộc, Thành Lộc, Tuy Lộc, Phong Lộc, Mỹ Lộc, Văn Lộc, Thuần Lộc, Lộc Tân, Xuân Lộc, Thịnh Lộc, Hoa Lộc, Liên Lộc, Quang Lộc, Phú Lộc, Hoà Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc, Hải Lộc, Đa Lộc, Ngư Lộc). Dân số 1.76700 (1999). Độ cao trung bình: 1,5 - 2 m, phần lớn là đồng chiêm trũng và đất ven biển, nhiều sông: Lèn (36 km), Lạch Trường (14 km), Trà (19,5 km) chảy qua. Trồng lúa, ngô, lạc, cói. Làm muối, đánh cá, chế biến thuỷ, hải sản. Giao thông tỉnh lộ Nga Sơn - Hậu Lộc, quốc lộ 1A chạy qua.