Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 2 bản ghi

HẬU GIANG

tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Được thành lập năm 1976 do sáp nhập hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng; đến 26.12.1991, được tách thành hai tỉnh cũ (x. Cần Thơ; Sóc Trăng).