Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HÀM LUÔNG

phân lưu lớn của sông Tiền chảy qua giữa tỉnh Bến Tre theo hướng tây bắc - đông nam và đổ nước ra cửa Hàm Luông. Lượng nước chiếm tới 25% tổng lượng nước năm của hệ thống sông Cửu Long. HL dài gần 100 km.