Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 2 bản ghi

HẢI NINH

tỉnh cũ của Việt Nam. Năm 1963, nhập với Quảng Yên, Hồng Gai thành tỉnh Quảng Ninh (x. Quảng Ninh).

HẢI NINH

huyện cũ ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh. X. Móng Cái.