Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HẢI HƯNG

tỉnh ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Thành lập từ 26.01.1968, do hợp nhất tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên. Diện tích 2.550,12 km2. Dân số 2.664.465 (1993). Từ 6.11.1996, tách trở lại hai tỉnh (x. Hải Dương; Hưng Yên).