Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HẢI CHÂU

quận của thành phố Đà Nẵng. Diện tích 24,2 km2. Gồm 12 phường (Hải Châu I, Hải Châu II, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước, Bình Thuận, Hoà Thuận, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Hiên, Hoà Cường, Khuê Trung). Dân số 194.900 (1999). Quận được lập từ 23.01.1997, trên cơ sở khu vực I thành phố Đà Nẵng cũ.