Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HẠ LANG

huyện ở phía đông tỉnh Cao Bằng. Diện tích 463,3 km2. Gồm 14 xã (Thanh Nhật, Thắng Lợi, Minh Long, Lý Quốc, Đồng Loan, Quang Long, Đức Quang, Kim Loan, An Lạc, Việt Chu, Vinh Quý, Thái Đức, Thị Hoa, Cô Ngân), huyện lị ở xã Thanh Nhật. Dân số 25.900 (1999), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Kinh. Địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá vôi, có các thung lũng sông và lũng cacxtơ. Sông Bắc Vọng, Quầy Sơn chảy qua. Trồng ngô, đỗ tương, thuốc lá. Trồng rừng, khai thác lâm sản; có 47 km đường biên giới với Trung Quốc. Năm 1802, châu HL thuộc trấn Cao Bằng, thời đó có 4 tổng, 24 xã.