Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HÀ TUYÊN

tỉnh ở cực bắc Việt Nam. Được lập năm 1975 do hợp nhất 2 tỉnh Hà Giang với Tuyên Quang. Từ 7.1991, tách ra thành 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. X. Hà Giang; Tuyên Quang.