Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HÀ TUNG

sông bắt nguồn từ vùng núi phía tây nam tỉnh Bình Định, chạy theo hướng tây nam - đông bắc rồi đổ vào vịnh Quy Nhơn. Dài 58 km, diện tích lưu vực 593 km2, độ cao trung bình 179 m, độ dốc trung bình 18,3%, mật độ sông suối trung bình 0,92 km/km2.