Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HÀ SƠN BÌNH

tỉnh ở phía tây đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Thành lập từ 27.12.1975 do hợp nhất hai tỉnh Hà Tây và tỉnh Hoà Bình. Từ 2.7.1991, chia trở lại thành hai tỉnh (x. Hà Tây; Hòa Bình).