Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HÀ LẦM

đảo nằm giữa Lạch Cốc và đảo Cái Bầu, ở phía nam đảo Đồng Rui thuộc tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khoảng 9 km2. Thấp và bằng phẳng. Trồng lúa, rau quả; là nơi cung cấp lương thực, rau quả cho khu mỏ Quảng Ninh. Có mỏ than đang khai thác.

 Mỏ than HL nằm trên đất liền giữa cửa sông Diễn Vọng với vịnh Bái Tử Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Trên vùng đất này còn có các mỏ Hà Tu, Cẩm Phả.