Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HÀ BẮC

tỉnh trung du Bắc Bộ Việt Nam. Thành lập từ 27.10.1962 do hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh với Bắc Giang. Diện tích 4.614,95 km2. Dân số 2.260.893 (1993). Từ 06.11.1996, chia tỉnh Hà Bắc trở lại 2 tỉnh cũ là Bắc Giang, Bắc Ninh (x. Bắc Giang; Bắc Ninh).