Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 2 bản ghi

GIẰNG TƯỜNG

lớp bê tông hoặc bê tông cốt thép dùng để liên kết các đỉnh tường của tầng nhà, trước khi đặt hoặc đổ bê tông tấm sàn.

GIẰNG

huyện ở miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam, giáp nước Lào; lập năm 1976. Từ 16.8.1999, đổi thành huyện Nam Giang (x. Nam Giang).