Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

GIA LƯƠNG

huyện ở phía đông nam tỉnh Bắc Ninh. Thành lập từ 1950, do hợp nhất 2 huyện Gia Bình và Lang Tài. Từ 9.8.1999, chia huyện GL thành 2 huyện Gia Bình và Lương Tài, x. Gia Bình; Lương Tài.