Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

GIA LAI - KON TUM

tỉnh miền núi ở Tây Nguyên Việt Nam, tỉnh được thành lập năm 1976 do sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ngày 20.7.1991, lại tách thành hai tỉnh Gia LaiKon Tum.