Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

MỸ LỘC

huyện đồng bằng ở phía bắc tỉnh Nam Định. Diện tích 72,7 km2. Gồm 10 xã (Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Hưng, Mỹ Hà, Mỹ Thắng, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Thuận, Mỹ Thành, Mỹ Tân). Dân số 66.000 (1999). Địa hình thấp bằng phẳng, đất phù sa. Sông Hồng, sông Đào chảy qua. Trồng lúa, cây màu. Cơ khí sửa chữa, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm. Giao thông: đường 21, đường 10, đường sắt Bắc Nam chạy qua. Trước đây huyện thuộc tỉnh Nam Định; những năm 1965 - 75, thuộc tỉnh Nam Hà; thời kì 1975 - 81, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh, được nhập vào thành phố Nam Định; từ 16.02.1997, tách khỏi thành phố trở lại tên cũ.