Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

MŨI RÒN

mũi đất ở huyện Kỳ Anh, phía nam tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích khoảng 8 km2, cao 230 m (Núi Chúa), cấu tạo bởi riolit triat, phía nam có núi mũi Đao, mũi Độc, mũi Ong (mũi Ngay), mũi Rồng. Ngoài khơi còn có các đảo như hòn Sơn Dương (133 m), hòn Co, hòn La (119 m), hòn Nậm.