Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

MŨI NGỌC

mũi đất cực bắc trên bờ biển Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khoảng 6 km2, tiến ra biển 5 km. Cùng với bãi biển Trà Cổ tạo nên một điểm nghỉ mát và du lịch tốt.