Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

MŨI NAI

mũi đất nhô ra biển của thị xã Hà Tiên về phía tây nam, cao 117 m, có đèn biển vào vũng Hà Tiên.