Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

MŨI CHÙA

mũi đất ở cửa sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Địa hình đồi núi. Diện tích khoảng 12 km2, chạy dài ra biển tới 7 km. Một vị trí quân sự canh giữ bờ biển miền Đông Bắc Việt Nam.