Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

MINH LONG

huyện ở giữa tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích 2.164 km2. Gồm 5 xã (Long Sơn; Long Mai; Thanh An; Long Môn; Long Hiệp, huyện lị). Dân số 13.700 (1999), gồm các dân tộc: Hrê, Kinh, vv. Địa hình đồi lượn sóng. Sông Phước Giang chảy qua (18 km). Rừng có sặt, mây, đót; dược liệu quý: mã tiền, sa nhân. Trồng thông ba lá làm nguyên liệu giấy sợi, mía, lạc, vv.

Huyện thành lập từ 24.8.1981, do tách huyện Nghĩa Minh thành Nghĩa Hành và Minh Long.