Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

MINH HẢI

tỉnh ven biển ở cực nam đồng bằng sông Cửu Long. Thành lập từ 2.1976 do hợp nhất 2 tỉnh: Cà Mau với Bạc Liêu. Diện tích 7.689 km2. Dân số 1.719.958 (1993). Từ 6.11.1996 chia tỉnh MH trở lại 2 tỉnh cũ:

1) Tỉnh Bạc Liêu, diện tích 2482 km2, gồm 1 thị xã (Bạc Liêu, tỉnh lị), 3 xã (Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai), dân số 736.800 (1999).

2) Tỉnh Cà Mau, diện tích 5.211 km2, gồm 1 thành phố (Cà Mau, tỉnh lị), 6 huyện (Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển), dân số 1.123.200 (1999).