Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

TRAI CÓC MẪU SƠN

(Contradens semnelincki fultoni), loài trai nước ngọt họ Trai cóc (Amblemidae), bộ Mang tấm (Eulamellibranchia), lớp Thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia). Kích thước trung bình, hình bình hành, vỏ chắc. Vùng đỉnh vỏ lồi, cạnh trước tròn, cạnh bụng gần như thẳng. Mặt vỏ nhẵn, màu nâu hoặc đen, xà cừ màu trắng hoặc viền da cam. Sống ở cát bùn đáy sông miền núi. Chỉ gặp ở Lạng Sơn (núi Mẫu Sơn). Là loài đặc hữu của Việt Nam.