Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 3 bản ghi

THƯ VIỆN HUYỆN LÝ NHÂN

mô hình thư viện tiên tiến cấp huyện của tỉnh Hà Nam và cả nước. Thành lập năm 1961, ban đầu có 1.200 bản sách và 12 loại báo, tạp chí. Hiện nay (2004), có cơ sở vật chất khang trang với 15 nghìn bản sách và 35 loại báo, tạp chí. Hằng tuần phục vụ tại chỗ cho trên 500 lượt độc giả. Mỗi năm luân chuyển hơn 20 nghìn lượt sách, báo. TVHLN còn mở rộng hoạt động phục vụ bạn đọc như tổ chức chi nhánh thư viện lưu động, tổ chức xe sách đi phục vụ lưu động, đẩy mạnh việc tuyên truyền sách báo với nhiều hình thức. Được đánh giá là thư viện có nhiều thành tích trong phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở địa phương.

LÝ NHÂN TÔNG

(tên thật: Càn Đức; 1066 - 1128), vị vua thứ tư (1072 - 1128) triều , con vua Lý Thánh Tông và nguyên phi Ỷ Lan. Lên ngôi lúc 7 tuổi. Việc hoàn thành nhà nước phong kiến tự chủ thời Lý phần lớn được thực hiện dưới triều Lý Nhân Tông. Lý Nhân Tông ham chuộng văn hoá, mở đầu nền giáo dục khoa cử và tổ chức khoa thi năm 1075; sống tiết kiệm, chăm lo phát triển nông nghiệp. Cùng Lý Thường Kiệt tiến hành cuộc Kháng chiến chống Tống thắng lợi, có nhiều biện pháp kiên quyết bảo vệ biên giới phía bắc và thắt chặt quan hệ giữa triều đình với các tù trưởng thiểu số. Hiện nay còn ba bài thơ "Tán Giác Hải thiền sư, Thông Huyền đạo nhân", "Truy tán Vạn Hạnh thiền sư", "Truy tán Sùng Phạm thiền sư", chứng tỏ Lý Nhân Tông không chỉ thiên về đạo Phật mà đề cao cả đạo Giáo. Bài "Lâm chung di chiếu" của ông đậm đà tinh thần cần kiệm, thương dân; ông chỉ mong muốn "bốn bể yên vui, biên thuỳ ít loạn".

 

LÝ NHÂN

huyện ở phía đông tỉnh Hà Nam. Diện tích 164 km2. Gồm 1 thị trấn (Vĩnh Trụ, huyện lị), 22 xã (Hợp Lý, Văn Lý, Chính Lý, Nguyên Lý, Công Lý, Đức Lý, Đạo Lý, Chân Lý, Bắc Lý, Nhân Đạo, Đồng Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Nhân Mỹ, Phú Phúc, Xuân Khê, Tiến Thắng, Hòa Hậu). Dân số 186.900 (1999). Địa hình bằng phẳng. Sông Hồng (28 km), Châu Giang (31 km) chảy qua. Trồng lúa, đậu, lạc, đay, mía, ngô. Huyện của tỉnh Hà Nam; từ 1965, thuộc tỉnh Nam Hà; từ 1975, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh từ 1991, trở lại tỉnh Nam Hà; từ 11.1996, trở lại tỉnh Hà Nam.