Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LÝ LY

 

phụ lưu cấp 1 của sông Thu Bồn, bắt đầu từ vùng núi Quế Sơn (525 m), chảy qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam theo hướng tây nam - đông bắc đổ vào bờ phải sông Thu Bồn, cách cửa sông 11 km. Dài 36 km. Diện tích lưu vực 275 km2, độ dốc trung bình 5,7%, mật độ sông suối trung bình 0,26 km/km2.