Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LƯƠNG SƠN

huyện trung du ở phía đông bắc tỉnh Hoà Bình. Diện tích 360 km2. Gồm 1 thị trấn (Lương Sơn, huyện lị), 17 xã (Yên Quang, Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Đông Xuân, Hoà Sơn, Tiến Sơn, Lâm Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Liên Sơn, Cao Răm, Hợp Hoà, Tân Vinh, Nhuận Trạch, Cư Yên, Thành Lập). Dân số 75.000 (1999), gồm các dân tộc: Mường, Kinh. Địa hình đồi núi. Núi chính: Viên Nam (1.029 m), Đồi Bù (833 m). Trồng lúa, chè, lạc, ngô, cây dược liệu. Quốc lộ 6 chạy qua. Có 11 địa chỉ khảo cổ học của nền văn hoá Hoà Bình. Đã là hạt, châu, huyện thuộc tỉnh Hoà Bình (1887 - 1975); huyện thuộc tỉnh Hà Sơn Bình (1975 - 91); trở lại tỉnh Hoà Bình từ 1991.