Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LỤC YÊN

huyện trung du ở phía đông bắc tỉnh Yên Bái. Diện tích 806,9 km2. Gồm 1 thị trấn (Yên Thế, huyện lị), 23 xã (Yên Thắng, Tân Phượng, Lâm Thượng, Khánh Thiện, Minh Chuẩn, Mai Sơn, An Lạc, Khai Trung, Minh Xuân, Mường Lai, Khánh Hoà, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Trúc Lâu, Động Quan, Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Phúc Lợi, Tân Lập, Minh Tiến, Trung Tâm, Phan Thanh, An Phú). Dân số 96.200 (1999), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh. Địa hình đồi xen thung lũng xâm thực - bồi tụ. Sông chính chảy qua: sông Chảy, hồ Thác Bà. Khoáng sản mới phát hiện: hồng ngọc (rubi). Trồng lúa, ngô, sở, lai, cam sành (Yên Thắng) và trồng rừng phục vụ cho công nghiệp giấy. Khai thác hồng ngọc. Giao thông tỉnh lộ 70 chạy qua. Huyện thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn (1975 - 91), sau đó trở lại tỉnh Yên Bái.