Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LỘC DỮ

đảo ở vịnh Bắc Bộ, thuộc Quảng Ninh. Nằm ở phía nam và cách thị trấn Cửa Ông khoảng 6 km. Diện tích khoảng 7 km2. Địa hình đồi núi có độ cao trên 100 m chiếm diện tích khá lớn. Rừng nhiệt đới ẩm. Trồng trọt. Đánh cá.