Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 2 bản ghi

LONG XUYÊN

tỉnh cũ; năm 1975, nhập với Châu Đốc thành tỉnh An Giang. X. An Giang.

LONG XUYÊN

thành phố, tỉnh lị tỉnh An Giang, nằm trên bờ phải sông Hậu. Diện tích 106,1 km2. Gồm 9 phường (Bình Đức, Mỹ Bình, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạch, Bình Khánh, Mỹ Xuyên, Mỹ Long, Mỹ Phước), 3 xã (Mỹ Hoà Hưng, Mỹ Khánh, Mỹ Hoà). Dân số: 249.500 (1999), gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Me, Hoa. Địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình 1,2 - 1,4 m. Chế biến phân bón hữu cơ, dược liệu, lương thực, thực phẩm, dầu thực vật, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa. Trồng cây ăn quả. Là thị xã tỉnh Long Xuyên cũ từ 7.7.1932. Từ 2.1976, tỉnh lị tỉnh An Giang. Từ 1.3.1999, trở thành thành phố LX.