Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LẬP THẠCH

huyện trung du ở phía tây bắc tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích 414 km2. Gồm 1 thị trấn (Lập Thạch), 38 xã (Xuân Hoà, Đạo Trù, Yên Dương, Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Lãng Công, Quang Yên, Bạch Lưu, Hải Lựu, Bồ Lý, Bắc Bình, Thái Hoà, Liễn Sơn, Vân Trục, Đồng Quế, Nhân Đạo, Đôn Nhân, Phương Khoan, Liên Hoà, Tử Du, Tân Lập, Nhạo Sơn, Tam Sơn, Như Thuỵ, Yên Thạch, Bàn Giản, Xuân Lôi, Đồng Ích, Tiên Lữ, Văn Quán, Đồng Thịnh, Tứ Yên, Đức Bác, Đình Chu, Cao Phong, Triệu Đề, Sơn Đông), huyện lị ở xã Xuân Hoà. Dân số 224.400 (1999). Địa hình đồng bằng xen đồi thoải lượn sóng, nghiêng từ bắc xuống nam, nằm giữa sông Lô bên phía tây và sông Phó Đáy bên phía đông, hồ Văn Trục. Trồng lúa, ngô, sắn, mía, lạc, chè. Đất lâm nghiệp chiếm 17% diện tích, trồng rừng cây nguyên liệu giấy. Khai thác vật liệu xây dựng, đóng hộp trái cây. Huyện tái lập từ 26.2.1979 do chia huyện Tam Đảo ra làm hai huyện: Lập Thạch và Tam Đảo.