Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LÂM HÀ

huyện ở phía tây tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 1.586,5 km2. Gồm 2 thị trấn (Đinh Văn, huyện lị; Nam Ban), 17 xã (Đạ Đờn, Phi Tô, Phú Sơn, Tân Văn, Phúc Thọ, Hoài Đức, Đông Thanh, Mê Linh, Đan Phượng, Gia Lâm, Tân Hà, Phi Liêng, Rô Men, Liêng S'Roin, Tân Thanh, Liên Hà, Đạ Năng). Dân số 124.500 (1999), gồm các dân tộc: Mơ Nông, Kinh... Địa hình cao nguyên bị phân cắt, nghiêng từ đông sang tây, có một số đồi thấp: Nam Rmay (1.433 m). Sông chính chảy qua: Krông Knô, Đa Đâng. Trồng cà phê, hồ tiêu, chè, cây ăn quả, điều, lúa, ngô. Chăn nuôi bò. Lâm nghiệp: khai thác gỗ và lâm đặc sản. Có tỉnh lộ 21 chạy qua. Huyện thành lập từ 1987 do lấy vùng kinh tế mới Hà Nội của Đức Trọng và một số xã của Đức Trọng và Di Linh hợp lại. Tên đặt do ghép Lâm Đồng và Hà Nội.