Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LANG TÀI

huyện cũ, năm 1950, nhập với Gia Bình thành huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. Từ 8.1999, Gia Lương lại tách thành 2 huyện Gia Bình và Lương Tài. X. Lương Tài.