Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LÁI THIÊU

huyện cũ, năm 1977 nhập với Dĩ An, thành huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Miền vườn trồng các loại cây ăn quả nổi tiếng ở gần thành phố Hồ Chí Minh. X. Thuận An.