Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LẠC THUỶ

huyện trung du ở phía đông nam tỉnh Hoà Bình. Diện tích 303 km2. Gồm 1 thị trấn ( Chi Nê, huyện lị), 12 xã (Yên Bồng, Khoan Dụ, Lạc Long, Đồng Tâm, Cố Nghĩa, Phú Lão, Phú Thành, Hưng Thi, An Bình, An Lạc, Đồng Môn, Liên Hoà). Dân số 47.400 (1999), gồm các dân tộc: Mường, Dao, Kinh. Địa hình đồi gò lượn sóng, nhiều núi đá vôi. Sông Bôi chảy qua. Trồng lúa, ngô, cam, đậu tương, lạc. Có di chỉ người Việt cổ.

Quốc lộ 21 A chạy qua. Là hạt, châu, huyện của tỉnh Hoà Bình (1887 - 1909), Hà Nam (1909 - 56), Hoà Bình (1956 - 75), Hà Sơn Bình (1975 - 91) rồi trở lại tỉnh Hoà Bình từ 1991.