Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

LA NGÀ

phụ lưu cấp I của sông Đồng Nai chảy qua 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai. Bắt nguồn từ buôn Bun Treo, chảy theo hướng tây bắc - đông nam rồi chuyển đông bắc - tây nam, cuối cùng theo hướng gần đông - tây, nhập vào sông Đồng Nai tại Thanh Sơn, phía bờ trái. Dài 272 km. Diện tích lưu vực 4.170 km2; độ cao trung bình 468 m; độ dốc trung bình 5,6%, mật độ sông suối trung bình 0,58 km/km2. Tổng số phụ lưu dài trên 10 km là 23. Tổng lượng nước 1,40 km3, môđun dòng chảy năm 34 1/s/km2. Mùa lũ từ tháng 7 - 11, chiếm khoảng 65,2% lượng nước cả năm.