Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KỲ LỘ

sông ở tỉnh Phú Yên, chảy theo hướng tây bắc - đông nam ở thượng lưu và gần tây - đông ở hạ lưu, đổ ra vịnh Xuân Đài. Bắt nguồn từ vùng phía đông nam Gia Lai (đỉnh 1.029 m). Dài 105 km. Diện tích lưu vực 1.920 km2, độ cao trung bình 342 m. Tổng số phụ lưu có chiều dài từ 10 km trở lên là 16. Tổng lượng nước 1,36 km3, tương ứng với môđun dòng chảy năm 22,5 l/s.km2. Mùa lũ tháng 10 - 12 chiếm khoảng 73% lượng nước cả năm, môđun dòng chảy mùa lũ là 140 - 240 l/s.km2, mùa cạn là 18 l/s.km2. Hạ lưu có thị xã Chí Thạnh (Tuy An) và vùng cửa sông, có đường quốc lộ 1 chạy uốn quanh, một bên là núi, một bên là vịnh biển nước trong xanh, có thể trở thành một thắng cảnh du lịch.