Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 2 bản ghi

KRÔNG PÔ CÔ

đoạn thượng lưu của sông Sê San, phụ lưu cấp I của sông Xrêpốc nằm trong tỉnh Kon Tum. Bắt nguồn từ vùng núi Ngọc Roi Pinpo (1.225 m) chảy theo hướng bắc - nam. Dài 210 km. Diện tích lưu vực 11.620 km2, độ cao trung bình 737 m; độ dốc trung bình 14,4%, mật độ sông suối trung bình 0,38 km/km2. Tổng lượng nước 15,9 km3, tương ứng với môđun dòng chảy năm 43,5 l/s.km2. Mùa lũ tháng 6 - 12 chiếm khoảng 76,2% tổng lượng nước cả năm. Lưu vực sông Pô Cô có các địa điểm nổi tiếng trong lịch sử như Kon Tum, Đắc Tô, Sa Thầy, Plâyku. Trên dòng chính Pô Cô có thác Yaly hùng vĩ, đã xây dựng nhà máy thuỷ điện lớn nhất Tây Nguyên.

IA KRÔNG PÔ CÔ

đoạn thượng lưu của sông Sê San, phụ lưu cấp I của sông Xêrêpôc nằm trong tỉnh Kon Tum, bắt nguồn từ vùng núi Ngọc Roi Pinpo (1.225 m) chảy theo hướng bắc - nam. Dài 210 km. Diện tích lưu vực 11.620 km2, độ cao trung bình 737 m; độ dốc trung bình 14,4%, mật độ sông suối trung bình 0,38 km/km2. Tổng lượng nước 15,9 km3, tương ứng với độ sâu dòng chảy là 1.372 mm và môđun dòng chảy năm 43,5 l/s.km2. Mùa lũ tháng 6 - 12, chiếm khoảng 76,2% tổng lượng nước cả năm. Lưu vực sông Pô Cô có các địa điểm nổi tiếng như Kon Tum, Đắc Tô, Sa Thày, Plâyku. Trên dòng chính Pô Cô có thác Ya Ly hùng vĩ, nơi hiện nay đã xây dựng nhà máy thuỷ điện lớn nhất Tây Nguyên.