Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KRÔNG PA

huyện miền núi ở đông nam tỉnh Gia Lai. Diện tích 1.623,60 km2. Gồm 1 thị trấn (Phú Túc, huyện lị), 13 xã [Ia RơSai (Ia RSai), Ia RơSươm (Ia RSươm), Chư Gu, Đất Bằng, Ia Mơla (Ia Mlah), Chư Drăng, Phú Cần, Ia Hơ Dơre (Ia HDreh), Ia Rơmôc (Ia Rmok), Chư Ngọc, Ua (Uar), Chư Rơ Căm (Chư RCăm), Krông Năng]. Dân số 55.100 (1999), gồm các dân tộc: Gia Rai, Ba Na, Kinh, Chăm. Địa hình đồng bằng bồi tích của sông Ba, độ cao trung bình 130 m. Phía nam núi: Chư Mo (621 m), Krông Pa (548 m), Chư Gu (667 m). Sông chính chảy qua: Ba, Krông Năng, Trồng: lúa, chè, cà phê, điều. Chăn nuôi: bò, trâu. Tuyến giao thông chính: quốc lộ 25 chạy qua. Huyện thành lập từ 4.1979 do chia huyện A Yun Pa thành A Yun Pa và Krông Pa.