Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KRÔNG NÔ

huyện ở phía tây nam tỉnh Đắc Lắc (Đắk Lắk). Diện tích 989 km2. Gồm 1 thị trấn [Đắc Mâm (Đắk Mâm), huyện lị], 10 xã [Đắc Sô (Đắk Sôr), Nam Đà, Buôn choa (Buôn Choah), Đắc Rồ (Đắk Rồ), Nam Nung, Đức Xuyên, Ea RơBin (Ea R'Bin), Đắc Nang (Đắk Nang), Quảng Phú, Nam Ka]. Địa hình cao nguyên. Có miệng núi lửa đã ngừng hoạt động. Hai nhánh sông Krông Knô chảy qua. Đường ôtô liên huyện. Dân số 47.300 (1999). Gồm các dân tộc: Mơ Nông, Xtiêng, Kinh... Trồng lúa, cà phê, hồ tiêu, điều, ngoài ra còn có các nông sản khác: khoai, sắn, rau, đậu, lạc, mía.